wyznaczanie w terenie obiektów budowlanych
zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej
geodezyjna obsługa budowy i montażu
pomiary kontrolne w trakcie budowy
inwentaryzacja powykonawcza
oferta - budownictwo